Personalizovaná liečba testuje gény rakovinovej bunky konkrétneho pacienta, preto významne zvyšuje jeho šance na vyliečenie Váš sprievodca liečbou rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Teraz máte väčšie šance

Vďaka testovaniu KRAS génu máte teraz možnosť personalizovanej cielenej liečby rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Otvárajú sa Vám cesty k úspešnej liečbe „šitej na mieru“. Informácie o nej nájdete na tejto stránke. O jej dostupnosti Vám povie viac Váš lekár

Aktuality

image_15

Dve tváre skutočnosti

Viete, že v USA častejšie ochorejú na rakovinu ľudia z nižších socioekonomických vrstiev? Súvisí to s povolaniami, v ktorých pracujú, dostupnosťou zdravotnej starostlivosti aj materiálnym zabezpečením.
viac...
image_14

Život s onkologickým ochorením

Pracovala som krátkych šesť rokov ako psychologička v NOÚ. Pacientov s onkologickou diagnózou som stretala aj neskôr, v privátnej praxi. Sama som patrila do skupiny blízki príbuzní onkologického pacienta. Mám nejaké skúsenosti zo života, praxe a odborných podujatí.
viac...
image_13

Ste smutný alebo depresívny?

Napriek tomu, že sa o depresii veľa píše a hovorí, bežne sa stretávam s prípadmi pacientov, ktorí prídu ku mne na terapiu po veľmi dlhej dobe trápenia sa. Často sa pacientom trpiacim depresiou, úzkosťami a nespavosťou dostane pomoci až keď si to všimne ich ošetrujúci lekár pri ich návšteve v ambulancii alebo pri ich hospitalizácii.
viac...
image_12

O kvalite života...

Väčšinou žijeme a prechádzame životom s jeho každodennými starosťami a radosťami už akoby automaticky. Ráno vstať, ísť do práce, potom... Často používame slová ako „musím“, „je treba“. Neriešime otázky kvality nášho života, jeho zmyslu. Tiež nemyslíme na to, že tu nebudeme večne. Táto ilúzia a z nej vyplývajúci pocit sú veľmi dôležité pre to, aby sme mohli žiť bežný život.
viac...
Oznámenie rakoviny svojim deťom

Ako oznámiť diagnózu rakoviny svojim deťom

Diagnóza onkologického ochorenia je sama o sebe ťažkou ranou v živote pacienta, a to nezávisle od toho, ako dobre sa s ochorením a jeho liečbou neskôr vyrovná. 
viac...
image_10

Ako čo najlepšie zvládnuť chemoterapiu pri liečbe rakoviny

Obavy z chemoterapie, ako ťažkej a náročnej liečby s mnohými vedľajšími účinkami, sú prítomné takmer u každého pacienta s rakovinou. Chemoterapia je v povedomí ľudí veľkým strašiakom, pre niektorých pacientov priam symbolickým zosobnením rakoviny.
viac...
image_1

Cielená liečba a možnosť odstránenia metastáz kolorektálneho karcinómu v pečeni – šanca na vyliečenie pacienta.

Koncom roka 2011 boli na kongrese Európskej onkologickej spoločnosti publikované povzbudivé výsledky klinickej štúdie o prežívaní pacientov s pečeňovými metastázami rakoviny hrubého čreva. Cielená liečba, ktorá umožní operačné odstránenie pečeňových metastáz, ponúka nové možnosti v liečbe rakoviny hrubého čreva.
viac...
image_2

Význam psychologickej pomoci pri liečbe onkologických ochorení

Na zlú správu o onkologickom ochorení sa nedá pripraviť. Dá sa však ovplyvniť svoj postoj k nej, k svetu a k sebe samému, ktorý môže byť rozhodujúcim faktorom úspešnosti liečby.
viac...
image_3

Sprievodca liečbou rakoviny hrubého čreva a konečníka

Viem, že je to vážne. Ale viem, že teraz mám väčšie šance.
viac...
image_4

Efektívnejšia liečba

O ďalšom lieku, ktorý dáva nádej onkologickým pacientom, hovorí onkológ MUDr. Marián Streško.
viac...